Voor het laatst aangepast: 2 juni 2021

Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

  • We gaan respectvol met elkaar om.
  • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers
  • Mobiel telefoneren mag, met respect voor de mensen in onze omgeving, wilt u tijdens het consult uw telefoon uit/stil zetten?
  • Praktijkmedewerkers mogen, indien daar reden toe is, vragen om uw identiteitsbewijs, soms is dat wettelijk verplicht
  • U bent alleen met een geldige reden in de praktijk aanwezig
  • Geweld, verbaal of lichamelijk, discriminatie of intimidatie tolereren we niet.
  • Roken mag niet binnen. Wilt u roken, meldt dit aan de assistente en doe dat buiten.
  • Alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen zijn niet toegestaan.
  • U draagt geen wapens van welke soort dan ook bij u.
  • Filmen en fotograferen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen
 
Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
Bij diefstal, geweld en ander ernstig ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.
De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.