Voor het laatst aangepast: 10 december 2020

Psychische zorg

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

In onze huisartsenpraktijk kunt u met psychische klachten terecht bij onze praktijkondersteuner GGZ. Zij ondersteunt de huisarts bij de hulp aan mensen met psychische klachten. Op haar spreekuur is meer tijd voor u gereserveerd dan op een huisartsconsult. Zij kan met u bespreken welke klachten u heeft, hoe ernstig die zijn en wat de beste hulp of behandeling hiervoor kan zijn. De begeleiding is voor huisartspatienten van alle leeftijden  met psychische, psychosomatische of psychosociale klachten. Zij kan kortdurende behandeling bieden of langdurig, laagdrempelig begeleiden. 

Vragenlijst bij starten van de ondersteuning

Als u naar de praktijkondersteuner wordt verwezen, krijgt u een vragenlijst mee om een inschatting te maken van de soort  en de ernst  van de klachten die u ervaart. Dit is de veelgebruikte korte vragenlijst 4DKL. Voor kinderen is er een aangepaste vragenlijst die ook landelijk door de GGD wordt gebruikt, de SDQ. Soms kan het zijn dat zij een wat uitgebreidere vragenlijst inzet om meer inzicht te krijgen in uw klachten en een inschatting te maken van de benodigde behandeling of begeleiding.

De behandeling bij de praktijkondersteuner

Gelukkig zijn veel psychische klachten goed te behandelen. Doordat u laagdrempelig en zonder lange wachttijd bij onze praktijkondersteuner terecht kunt, kunt u snel aan de slag. Bij veel problemen kan zij met enkele gesprekken en gerichte opdrachten u ondersteunen. Vaak blijkt dat na zo’n korte ondersteuning mensen weer mogelijkheden hebben om zelf verder te gaan.

Problemen bij de Praktijkondersteuner GGZ met links naar informatie

SomberheidDepressie
HyperventilatieAngst
StressOverwerktheid
RouwHypochondrie
Onverklaarde klachtenPosttraumatische stress stoornis
SlaapproblemenIk wil stoppen met slaapmiddelen

De praktijkondersteuner ziet nog veel meer klachten en problemen dan hierboven benoemd. Veel mensen met persoonlijkheidsproblematiek worden door haar begeleid. Als u twijfelt of zij u kan begeleiden, kunt u eerst kennismaken. Mocht de problematiek niet passen bij wat zij u kan bieden, dan is zij over het algemeen goed op de hoogte waar u wel terecht kunt.

Het kan zijn dat de klachten ernstig zijn of ingewikkeld en gespecialiseerde zorg nodig is. Zij kan u, in overleg met uw huisarts, gericht verwijzen.

Begeleiding, zelfhulpprogramma’s en begeleiding bij chronische psychische ziekte

De praktijkondersteuner geeft voorlichting en informatie over een bij een vastgestelde stoornis, zij kan u uitleg en achtergrond geven over de oorzaken ervan. Zij kan u begeleiden bij online zelfhulpprogramma’s, zodat u zelf kunt bepalen wanneer en waar u aan uw klachten wilt werken. De regie ligt bij u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen. De praktijkondersteuner heeft ook preventieve taken gericht op mensen met een (chronische)psychische ziekte: begeleiden en ondersteunen in zelfredzaamheid. Hierdoor vermindert de last van ziekte en kan verergering of ontregeling op tijd herkend en vaak zelfs voorkomen worden.

radartjes in hoofd

Wat kost dat?

De begeleiding door de praktijkondersteuner valt onder huisartsgeneeskundige zorg en valt daarom buiten uw eigen risico. Uw huisarts of de assistente kan u verwijzen naar het spreekuur van de Praktijkondersteuner.