Voor het laatst aangepast: 9 december 2020

Urineonderzoek

Urineonderzoek door de huisarts
Dit onderzoek via de huisarts hoort bij huisartsgeneeskundige zorg en valt dus buiten uw eigen risico.

Als u klachten heeft van een blaasontsteking, niersteen of als controle van zulke aandoeningen, kan de huisarts of assistente een urineonderzoek doen. Bij de assistente krijgt u opvangmateriaal. Meestal wordt gevraagd om de ochtendurine: de eerste urine smorgens. Deze is het langste in de blaas gebleven en geeft zo veel informatie. U kunt de urine inleveren bij de assistente links naast de balie in het luikje.

Niet alleen urine, maar ook informatie over uw klachten inleveren!

Het is belangrijk dat de huisarts weet waarom u de urine brengt. Daarom vragen we u behalve de urine ook om informatie over uw klachten. Brengt iemand anders uw urine naar de praktijk, zorg dan dat deze persoon uw klachten kent en meet uw temperatuur op. De vragen die de assistente kan stellen kunt u bekijken op het formulier dat hier kunt downloaden. U spreekt met de assistente af hoe en wanneer u uitslag krijgt. Meestal kunt u dezelfde middag nog contact opnemen met de assistente over het advies dat de dokter heeft gegeven.

Informatie over blaasontstekingen vindt u hier. Bij klachten van vaak plassen zonder pijn of urineverlies kunt u dit bijhouden m.b.v. een plasdagboek. Dit geeft uzelf en de arts meer inzicht in de klachten.

Urineonderzoek via het ziekenhuis
Deze urineonderzoeken die in het ziekenhuis worden verricht, zijn verzekerd onder de basiszorg. Het komt ten laste van uw eigen risico.

Kweek

Uw huisarts kan u vragen een urinekweek in te laten zetten. De urine wordt dan in een broedstoof geplaatst en gekeken wordt of en zo ja welke bacteriën er groeien. Over het algemeen wordt daarna ook getest voor welke antibiotica de bacteriën gevoelig zijn. Een goede afname is heel belangrijk om te zorgen dat alleen de bacteriën uit de blaas en niet uit de omgeving of van de huid gekweekt worden.

U krijgt van de assistente materiaal om urine in op te vangen en een aanvraagbrief voor het laboratorium mee.

Hier vindt u de instructie voor het afnemen van een urinemonster voor een kweek die onderzocht wordt in Laurentius

De kweek inleveren

VieCuri
Als u de kweek ‘smorgens vroeg afneemt, dan kunt u hem afgeven op het prikpunt tijdens de priktijden. Komt dit niet uit, dan moet u de kweek zo snel mogelijk naar het ziekenhuis (laten) brengen, route 11.

Laurentius
De kweek moet zo snel mogelijk na afname naar het ziekenhuis worden gebracht. U kunt zich ook met het kweekformulier in het ziekenhuis melden, dan krijgt u daar opvangmateriaal en kunt u de kweek direct daar achterlaten.

De uitslag

Als uw huisarts de kweek heeft aangevraagd, zal de uitslag ook naar de huisarts worden toegestuurd. Dit duurt meestal een week, soms korter. Uw arts spreekt af hoe u de uitslag krijgt. Meestal zult u na een week zelf kunnen informeren via de assistente of via een e-mailconsult.

Eiwitbepaling

Bij het onderzoek naar micro-albuminurie (heel klein eiwit in de urine) zoals vaak bij de controle van hypertensie wordt gedaan, is steriliteit van de afname iets minder kritisch dan voor een kweek. Ook dit onderzoek wordt in het ziekenhuis gedaan en niet door de huisarts zelf. U krijgt hiervoor een ziekenhuisformulier en opvang materiaal mee van de assistente.

24 uurs urine verzamelen

Soms vraagt de huisarts u om 24 uur lang de urine op te vangen en te sparen. Dit heet 24-uurs urine. Dit onderzoek wordt o.a. gedaan om meer te weten te komen over de nierfunctie. U krijgt van de huisarts een ziekenhuisformulier en een opvangbokaal. Uitleg over het onderzoek vindt u hier .