Voor het laatst aangepast: 8 december 2020

Longfunctieonderzoek

Dit onderzoek via de huisarts hoort bij huisartsgeneeskundige zorg en valt dus buiten uw eigen risico.

Wat is een longfunctieonderzoek

Op een rontgenfoto kun je afwijkingen aan de long zien, dit geeft echter geen informatie over hoe de long werkt: hoeveel lucht kan de long in- en uitademen, en hoe snel. Dit is informatie die een longfunctieonderzoek wel kan geven. Dit is een onderzoek dat uw huisarts met u af kan spreken bij langdurig hoesten, of benauwdheid, na langdurig roken of vermoeden op astma.

Wie doet een longfunctieonderzoek

In onze praktijk voeren de verpleegkundigen en een speciaal daarvoor opgeleide assistente het longfunctie onderzoek uit. Het is belangrijk dat de uitvoering goed en volgens de regels gaat, anders kan uw arts geen conclusie aan het onderzoek verbinden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Hieronder vindt u de voorbereidingsfolder hoe een longfunctieonderzoek in onze huisartsenpraktijk in zijn werk gaat. Leest u de informatie aandachtig door voor het onderzoek. Belangrijk is dat u, tenzij de huisarts u anders adviseert inhalatie medicatie NIET inneemt op de dag van het onderzoek of de avond daarvoor. Nadere informatie hierover vindt u in de voorbereidingsfolder.