Voor het laatst aangepast: 15 september 2020

CRP

Wat is een CRP test?

CRP is een afkorting voor C-reactief proteïne. Het is een eiwit dat wordt gemaakt in de lever en afgegeven aan de bloedbaan. Bij een ontsteking neemt de hoeveelheid CRP in het bloed flink toe. Als de huisarts een ontsteking vermoedt, kan hij bij u CRP laten bepalen. De hoogte van de CRP waarden helpt om een onsteking of de ernst hiervan vast te stellen.

Waarom is er een CRP test?

De CRP test geeft aan of er een ontsteking of infectie aanwezig is in het lichaam, of om deze uit te sluiten. Herhaling van deCRP waarde kan worden gebruikt om het resultaat van de behandeling te volgen.

Hoe gaat een CRP test

De assistente neemt een druppel bloed af door middel van een vingerprikje. Dit bloed wordt ter plekke geanalyseerd mbv de CRP-meter. Binnen enkele minuten is de uitslag bekend en kan de huisarts u verder adviseren tav de diagnose en behandeling.

Kosten van een CRP test

De CRP test wordt vergoed uit de basisverzekering. De kosten komen voor een deel ten laste van het eigen risico:

De kosten die de huisarts en de assistente maken om de CRP test uit te voeren horen bij huisartsenzorg en komen niet ten laste van uw eigen risico. De huisarts rekent een consult tarief en verbruikskosten (voor de gebruikte capillairen).

De kosten voor de CRP meter zelf (apparaat, onderhoud, ijken) en de dataverwerking van de uitslagen worden via het ziekenhuis VieCuri die hiervoor zorgdraagt aan uw verzekering doorberekend. Deze kosten vallen onder de basisverzekering en komen ten laste van het eigen risico.