Voor het laatst aangepast: 15 september 2020

Bezinking

Dit onderzoek via de huisarts hoort bij huisartsgeneeskundige zorg en valt dus buiten uw eigen risico.

Wat is de bezinking

Bezinking staat voor bezinkingssnelheid rodebloedcellen. De bezinking is een indirecte meting van de ernst van ontsteking in het lichaam. Het meet eigenlijk het uitzakken van rode bloedcellen in een smal rechtopstaand buisje. Het resultaat is de hoeveelheid millimeter helder plasma dat na één uur bovenop in de buis drijft. Normaal zakken rode bloedcellen langzaam uit, maar acutefase-eiwitten en verhoogde concentraties van antistoffen in het bloed zorgen dat de rode bloedcellen sneller naar beneden zakken. Dit zorgt voor een hogere bezinkingssnelheid.

Doel

De bezinking wordt gebruikt om te testen of er tekenen zijn van infectie, ontsteking of orgaanschade. Ook kan hiermee het beloop van een ziekte in gaten worden gehouden.

bezinking buisjes

Toepassing

Wanneer de arts aan een ontsteking of infectie denkt. Soms wordt BSE bepaald om het beloop van arteriitis temporalis of reumatoïde artritis te vervolgen.

Hoe gaat dat bij de huisarts

Deze meting kan de assistente van de huisarts uitvoeren. Zij neemt hiervoor wat bloed van u af. De bepaling heeft tijd nodig. Afgelezen wordt hoeveel milimeter helder plasma na één uur bovenop in de buis drijft. De bepaling duurt dus een uur. De huisarts of assistente spreekt met u af wanneer en hoe u de uitslag krijgt.