Voor het laatst aangepast: 31 januari 2022

Implementatie nieuw patiëntensysteem

Op maandag 14 februari neemt praktijk Oppe Ruiver een nieuw patiëntensysteem in gebruik. Wij doen ons uiterste best om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch zult u er mogelijk enige hinder van ondervinden. Om u hierop voor te bereiden hebben wij daarom een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Verminderde bereikbaarheid tot 21 februari 2022

  • Op donderdag 10 februari kunnen wij vanaf sluitingstijd van de praktijk niets meer plannen in de agenda’s.
  • Op vrijdag 11 februari kunnen wij geen afspraken met patiënten plannen en zijn wij alleen open voor spoedgevallen. We kunnen deze dag wel in onze patiëntendossiers kijken maar niets aanpassen. Het uitschrijven van herhaalrecepten, machtigingen, verwijzingen, urinecontroles etc. zijn die dag helaas ook niet mogelijk.  
  • Op maandag 14 februari kunnen wij voor het eerst met het nieuwe systeem werken. Iedereen moet wennen aan het nieuwe systeem en dat vraagt in het begin meer tijd. Daarom plannen wij in deze week minder afspraken dan gebruikelijk. 
  • We hopen vanaf maandag 21 februari weer met de normale capaciteit te kunnen werken, mocht dit toch niet haalbaar blijken, dan zullen we dit delen op onze website, Facebook en de beeldkrant in de wachtkamer.

 

Hoe kunt u ons extra helpen in de voorbereiding?

  • Bestel op tijd uw herhaalrecepten, aangezien dit van 11 tot en met 21 februari minder goed mogelijk zal zijn. Ditzelfde geldt voor machtigingen etc.

 

Tot slot vragen wij uw geduld en medewerking. Wij doen ons uiterste best om de zorg te blijven verlenen zoals u die van ons gewend bent.