Voor het laatst aangepast: 16 april 2021

Klachtenregeling

Persoonlijk bespreken

De huisartsen van Oppe Ruiver  zetten zich in voor een goede en bereikbare zorg voor u. Mocht er iets niet goed zijn gegaan, dan hopen wij dat u dat met ons bespreekt, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing en er lering uit kunnen trekken, voor onszelf of voor onze organisatie. Ook positieve feedback is welkom.

Reageren via onderstaand formulier

Is er volgens u in de praktijk iets mis gegaan of heeft u een klacht over de gang van zaken of de bejegening, dan kunt u via dit formulier een klacht bij ons neerleggen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. U krijgt altijd een antwoord en wordt zo nodig uitgenodigd voor een gesprek.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Wij stellen het op prijs wanneer u, in het geval u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088-0229191.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Stichting klachten en geschillen eerstelijszorg
Postbus 8018
5601 KA  Eindhoven
Tel: 088 0229100
info@skge.nl

Advies en bijstand door de afdeling Ervaringen Informatie Klachten Gezondheidszorg van Huis voor de Zorg

EIKpunt kan informatie geven over uw rechten en plichten als patiënt en adviseren waar u met uw klacht terecht kunt. Een medewerker van EIKpunt kan u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief of door mee te gaan naar een gesprek met een huisarts. EIKpunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van het Huis voor de Zorg. EIKpunt is telefonisch te bereiken via 046 420 8079 of via de mail:  eikpunt@huisvoordezorg.nl Meer informatie: www.huisvoordezorg.nl

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring. Door op verzenden te drukken gaat u hiermee akkoord.