Voor het laatst aangepast: 2 juni 2021

Ouderenzorg

Samenwerking

Ouderen hebben onze speciale zorg. Onze praktijkondersteuners somatiek hebben een belangrijke ondersteunende rol in deze zorg. Er is regelmatig overleg tussen de thuiszorgorganisaties en ons team over de zorg. De huisartsen van Huisartsenpraktijk Oppe Ruiver zijn druk bezig in overleg en projecten met het ziekenhuis, de thuiszorgorganisaties, de apotheek en de gemeente om zoveel mogelijk zorg en medische behandeling en begeleiding dichtbij de patiënt in Reuver aan te bieden.

Zorgprogramma kwetsbare ouderen (DBC)

Vanaf begin 2017 zijn we gestart met de DBC ouderenzorg in samenwerking met Cohesie. Dit programma wordt geleidelijk uitgerold in alle drie de praktijken. Onze praktijkondersteuners Fenna Snijders en Mara Opheij hebben in dit kader een specifieke intensieve scholing over ouderzorg gevolgd en ondersteunen ons om de zorg aan ouderen nog beter vorm te geven.