Voor het laatst aangepast: 26 maart 2021

CVRM (hart- en vaatziekten)

Huisartsenpraktijk Oppe Ruiver biedt patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op hart en vaatziekten een zorgprogramma aan voor de preventie (van verergering) behandeling en begeleiding van hun aandoening. De behandeling vindt plaats door de huisarts praktijkondersteuner en speciaal daarvoor opgeleide praktijkassistente. Uw huisarts werkt hiervoor in regionaal verband samen in de Coöperatie Cohesie. Cohesie heeft met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de vergoeding voor het zorgprogramma.

Hier kunt u de informatiefolder over het zorgprogramma voor mensen met hart- en vaatziekten downloaden

Bloeddrukspreekuur

Als u behoort tot de doelgroep van het zorgprogramma dan bent of wordt u uitgenodigd op het “bloeddruk spreekuur”. Hier wordt met behulp van vragen en onderzoeken een inschatting gemaakt van uw risico op (verergering van) hart- en vaatziekten. Op basis van deze informatie kunnen we een persoonlijke advies geven mbt leefstijl, hulp bij verandering en instelling op en controle van medicatie.

Er zal gevraagd worden naar uw medische voorgeschiedenis, uw familiegeschiedenis mbt hart- en vaatziekten, ook is uw leefstijl (beweging, roken) van belang. Uw bloeddruk, lengte en gewicht worden in kaart gebracht. Er wordt laboratoriumonderzoek verricht zoals suiker, cholesterol en nierfunctie.

Stoppen met roken

Roken is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart-en vaatziekten, longziekten en kanker. Als u rookt, zullen we altijd adviseren te stoppen met roken. Vaak is dit lastig. Als u gemotiveerd bent om te stoppen met roken en u wilt hier graag begeleiding bij, dan kunnen wij u daarin helpen. Onze praktijkondersteuners somatiek en een van onze assistentes zijn aanvullend geschoold om stoppen met roken te begeleiden. Lees ook meer over stoppen met roken op de website van Thuisarts